TRẠI HEO GIỐNG CAO SẢN NGUYỄN TÂM

Bán tinh heo chất lượng

Trại heo giống Nguyễn Tâm chuyên cung cấp tinh heo cao sản các giống heo LANDRACE, YORKSHIRE, DUROC, PIDU, PIETRAIN, …chất lượng cao.

Đặc điểm: Tăng trọng nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp, nạc nhiều, vai săn chắc, mông nở, dài đòn, dễ nuôi.