TRẠI HEO GIỐNG CAO SẢN NGUYỄN TÂM

Heo giống thịt 3, 4 máu

Mã sản phẩm : Heo / Lợn thịt 3, 4 máu
Nhãn hiệu :
Thông tin mô tả :

Đặc điểm Lợn thịt 3, 4 máu:
– Khỏe mạnh
– Lớn nhanh
– Tỷ lệ lạc cao
– Ngoại hình đẹp