HEO / LỢN NÁI ĐẺ - HẬU BỊ | Giống ông bà, cha mẹ

TRẠI HEO GIỐNG CAO SẢN NGUYỄN TÂM

Heo nái đẻ / Lợn nái - hậu bị