TRẠI HEO GIỐNG CAO SẢN NGUYỄN TÂM

Heo xuất thịt trọng lượng 100 - 130kg

Thịt heo Nguyễn Tâm được sản xuất từ hệ thống trang trại an toàn sinh học cao, có chất lượng thơm ngon và không chứa các chất kích thích sinh trưởng.
Trọng lượng quân bình từ 100 - 130kg / con.
Tổng đàn xuất từ 100 - 1.000 con / lần