TRẠI HEO GIỐNG CAO SẢN NGUYỄN TÂM

Bệnh và chấn thương do sai lầm trong cách chăm sóc heo

Ngoài các nguyên nhân truyền nhiễm và dinh dưỡng, hầu hết các bệnh khác trên heo xuất phát từ những chấn thương gây ra bởi cách quản lý, thiết kế chuồng nuôi hoặc do sự chăm sóc bất cẩn của con người.


chấn thương - bệnh ở heo
Có nhiều bệnh xuất phát từ cách chăm sóc heo chưa đúng cách


Các loại chấn thương phổ biến được trình bày trong bảng 1. Đây là những điều kiện mà bạn sẽ thấy liên tục xung quanh các trang trại nuôi lợn. Hầu hết các nguyên nhân gây chấn thương đều có thể ngăn ngừa được bằng quản lý tốt và được trình bày chi tiết hơn trong các chương khác theo bệnh cụ thể.


Chấn thương – bệnh thường gặp do cách quản lý ở heo con

Chấn thương do cách chăm sóc heo


Chấn thương – bệnh thường gặp do cách quản lý ở heo cai sữa

Chân thương - bệnh thường gặp ở heo


Chấn thương – bệnh thường gặp do cách quản lý ở heo thịt

Chấn thương do cách quản lý heo


Chấn thương – bệnh thường gặp do cách quản lý ở heo giống

Chấn thương heo giống

Biên soạn: Nguyễn Tâm