TRẠI HEO GIỐNG CAO SẢN NGUYỄN TÂM

Dự toán thiết kế trại heo 30 nái

Nhu cầu về phát triển chuồng trại và con giống ngày một được quan tâm, để đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi và xu thế chung của ngành. Các công ty cả trong nước và nước ngoài đã không ngừng nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm phù hợp với điều kiện chăn nuôi Việt Nam


Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi nói chung và ngành chăn nuôi tại Việt Nam nói riêng đang có những phát triển vượt bậc. Nhu cầu về phát triển chuồng trại và con giống ngày một được quan tâm, để đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi và xu thế chung của ngành. Các công ty cả trong nước và nước ngoài đã không ngừng nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm phù hợp với điều kiện chăn nuôi Việt Nam. Trong đó có rất nhiều khuyến cáo về các mẫu sản phẩm khác nhau. Để giúp các bạn có thể hoạch toán kinh tế đầu vào tiện lợi nhất chúng tôi đưa ra một số những dự toán ban đầu về xây dựng chuồng trại.

Du toan xay dung trai nai


1. Xây dựng cơ bản

Về xây dựng chuồng trại ta tuân thủ theo quy định chung. Với chuồng kín nên xây dựng theo hướng Đông Tây. Chuồng nuôi cần xa khu dân cư, thuận tiện dường giao thông, thuận tiện chất thải, thuận tiện và chủ động nguồn nước sạch cùng với nguồn điện.

Xây dựng cơ bản

Chuồng nuôi heo chửa, heo đực, heo nái, heo cai sữa, heo thịt.

500m x8 m

=

400m2

Tổng

 

 

 


Tiền xây dựng cơ bản 1m2 theo giá thị trường 500.000đ/m2 = 200.000.000 đ (1)

Dự toán hệ thống thiết bị chăn nuôiDự toán thiết bị chăn nuôi dựa trên giá thị trường hiện tại, do có rất nhiều loại có chất lượng khác nhau.

Với quy mô trại 30 nái , ta cần xây 24 ô nái chửa, 1 ô đực giống, 6 ô nái đẻ, 6 ô cai sữa, 8 ô nuôi heo thịt.


a1

Bản vẽ mặt bằng trại 30 heo nái


02. Dự toán chuồng heo hậu bị, heo nái chửa, heo đực giống

a2

Mặt bằng chuồng heo nái cai sữa


a4
Mặt cắt chuồng nái mang thai


Dự toán chuồng heo hậu bị, heo nái chửa, heo đực giống

Chuồng heo chửa có máng ăn, núm uống 0.8mx2.2m

24 bộ x 1.500.000 đ

=

36.000.000 đ

Chuồng heo đực có máng ăn núm uống

1 bộ x 2.500.000 đ

=

2.500.000 đ

Hệ thống làm mát ( Quạt, tấm làm mát, hệ thống điều khiển tự động cho cả dãy)

1 bộ x 65.000.000 đ

=

65.000.000 đ

Tổng cộng

(2)

 

103.500.000 đ


03. Dự toán xây dựng chuồng heo đẻ.


a5

Mặt cắt chuồng heo nái mang thaiDự toán xây dựng chuồng heo đẻ

Chuồng heo đẻ có sàn nhựa đan bê tông, máng ăn núm uống 1,8m x 2,2m

6 bộ x 1.500.000 đ

=

31.200.000 đ

Tổng cộng

(3)

 

31.200.000 đ


04.Chuồng cai sữa

a7

Bố trí chuồng heo cai sữa


Dự toán xây dựng chuồng heo cai sữa.

Máng ăn tự động 12,5kg

6 bộ x 500.000 đ

=

3.000.000 đ

Tấm đan

100x 95.000 đ

=

9.500.000 đ

Núm uống

24 c ái x 35.000 đ

=

840.000 đ

Tổng cộng

(4)

 

13.340.000 đ05. Chuồng heo thịt

3d-heo-thit

Ảnh 3D mô phỏng chuồng heo thịt


a8

Thiết kế chuồng heo thịt

 

Dự toán xây dựng chuồng heo thịt

Máng ăn tự động 25kg

8 bộ x 1.200.000 đ

=

9.600.000 đ

Núm uống

36 cái x 35.000 đ

=

1.260.000 đ

Tổng cộng

(5)

 

10.860.000 đ6. Tổng đầu tư xây dựng + thiết bị


Tổng chi phí đầu tư xây dựng và trang thiết bị bao gồm: (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
Cụ thể bằng

Tổng chi phí đầu tư xây dựng và trang thiết bị bao gồm

Xây dựng cơ bản

(1)

200.000.000 đ

Dự toán chuồng heo hậu bị, heo nái chửa, heo đực giống

(2)

103.500.000 đ

Dự toán xây dựng chuồng heo đẻ.

(3)

31.200.000 đ

Dự toán xây dựng chuồng heo cai sữa

(4)

13.340.000 đ

Dự toán xây dựng chuồng heo thịt

(5)

10.860.000 đ

Tổng cộng

 

358.900.000 đNhư vậy với 358,9 triệu đồng ta có thể xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống một trại heo quy mô 30 nái.
 

Nguồn: vietdvm.com